26. Jul 2021     
Početna    |   Zastupništva   |    Download    |    Cjenovnik    |     Fiskalizacija u BiH    |    Kontakt
  AB Soft Sarajevo,Knjigovodstveni programi, Knjigovodstvene usluge, Informacioni sistemi, Finansijsko knjigovodstvo, Poslovni softver, Programi free download, ABSOFT Sarajevo, knjigovodstvo, racunovodstvo, Racunovodstveni programi, Banda Ševko, Knjigovodstveni program, program za knjigovodstvo, informacioni sistem, informacioni sistemi, robno poslovanje, knjigovodstvo demo, PDV, informatika, web design , plate, fiskalizacija, fiskalna kasa, Finansije, Financije, Materijalno poslovanje, PC Kasa, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, osnovna sredstva, virmani, blagajna, projektovanje, programiranje, kif, kuf, softver za knjigovodstvo

7.2. Proizvodnja TIP 1 (Direktni ulaz u skladište veleprodaje iz proizvodnje)

7.2.1. ŠIFARNICI

Do podmenija "Šifarnici" dolazi se preko glavnog menija. Željeni šifarnik se poziva izborom istog sa padajuce liste podmenija "Šifarnici".

Firmi – Subjekti
Partneri – Komitenti
Skladišta
Kontni plan
Vrsta dokumenta
Vrsta naloga za knjženje
Robe - usluge
Šifarnik tarifa poreza
Nomenklaturne grupe
- Objekti 
- Proizvodna mjesta 

7.2.2. NALOZI

Proizvodnja TIP 1 je proizvodnja koja ima sastavnicu, ulaz u skladište veleprodaje i izlaz iz skladišta materijalnog u proizvodnju. Kod ovog načina proizvodnje treba da se pazi koje je skladište Veleprodaje (Na Slici to je VP: 07) I koje je skladište materijalnog (Na slici 7.1. to je MP: 01).

Elementi unosa naloga su: 
- Sastavnica (PR) 
- Sastavnica – Ažurirana (PR) 
- Direktan ulaz u skladište VP iz proizvodnje 
- Direktan ulaz u skladište VP iz proizvodnje (Ažur.) 
- Trebovanje za radni nalog 
- Trebovanje za radni nalog (Ažur. )
Do podmenija "NALOZI" dolazi se preko glavnog menija. Željeni unos podataka se poziva izborom istog sa padajuce liste podmenija "NALOZI".

Slika 7.1

7.2.2.1 Izrada sastavnice

Forma se koristi za unos , a ž uriranje , pregled i pretra ž ivanje podataka o neažuriranim sastavnicama .

Slika 7.2

7.2.2.1. Polja za unos podataka za nalog su :

1. Broj naloga - programski se generiše
2. Datum – se unosi izborom vrste naloga sa padajuce liste 
3. Roba - se unosi izborom sa padajuce ili rucno (to je proizvod za koji se radi sastavnica)

4. Količina – unosi se količina za proizvodnju. Ovdje nije bitno da li će biti 1 ili 10 i sl, jer će se nakon toga u obračunu proizvodnje planska cijena svoditi na jediničnu cijenu.

5. PL.Cijena – ona se izračunava na osnovu stavki u sastavnici i Količine,

6. Skladište – unosi se sa padajućeg menija i predstavlja skladište iz kojeg će se uzimati materijal za proizvodnju i treba da je jednak aktivnom skladištu materijalnog poslovanja

7. Napomena – služi da prilikom upisa sastavnice u nalog za proizvodnju da znamo tačno koja je to sastavnica, jer isti proizvod može da ima više sastavnica.

Kod unosa podataka za rnalog prvo se klikne mišem na "Novi" ili tipkama ALT+N (F3), kursor se pozicionira na "Datum" . Kod unosa podataka obavezno je unijeti sve podatke. Posto se unesu svi podaci trebaju se zapamtiti podaci klikom miša "Upisi" ili tipkamaALT+N (F3). Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi" ili tipkama ALT+R. Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkomESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkamaALT+N (F7). U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

7.2.2.2. Polja za unos podataka za stavke sastavnice su :

1. Broj stavke - programski se generiše 
2. Šifra robe – se unosi izborom šifre materijala sa padajuce liste ili klikom miša na dugme. 
3. Količina – unosi se količina potrebna za količinu sastavnice koja je već unešena pri otvarabnju sastavnice.
4. Cijena – prilikom odabira materijala u slučaju da ima je u aktivnom skladištu se sama upisuje u slučaju da iste nema trenutno u skladištu i da će se naknadno unijeti tada je treba ručno unijeti
5. Skladište - se unosi sa padajućeg menija

Kod unosa podataka za stavke sastavnice prvo se klikne mišem na "Nova stavka" ili tipkaINSERT, kursor se pozicionira na "šifru robe" koju treba obavezno unijeti do 8 karaktera, a zatim "količinu" i tako redom. Posto se unesu svi podaci automatski se zapamtite podaci klikom miša "UpisiStavke" ili tipkama ENTER na stavku "Skladište". Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi Stavke" ili tipkama ALT+T (F8). Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+N (F7). U slučaju da neku operaciju smo započeli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

VAŽNO:

Nakon unosa svih stavki sastavnice tada treba pritisnuti tipku “F4” (Ispravi) I “F6”(Upisi) da bi se u sastavnici upisala planska cijena ( to je ustvari jedinična cijena koštanja proizvoda).

7.2.2.2. Knjizenje sastavnice

Komandno dugme "Knjiženje naloga" je namjenjeno da se željeni nalog ažurira. Klikom na dugme "Knjiženje naloga" pojavi se meni za azuriranje naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme "Neproknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Broj naloga" , a zatim kliknemo na dugme "Knjizi" ili tipkama ALT+K.

Slika 7.3

7.2.2.3. Pregled proknjizenih sastavnica

Forma se koristi za pregled i pretra ž ivanje podataka o azuriranim nalozima .

Slika 7.3

7.2.2.4 Povrat proknjiženih sastavnica

Komandno dugme " Povrat ažuriranih " je namjenjeno da se ž eljenu sastavnicu povrati u neazurirane sastavnice . Klikom na dugme " Povrat ažuriranih " pojavi se meni za povrat azuriranih sastavnica na kojem je odabran selektovani nalog sa forme " Proknjizeni nalozi " ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija " Broj naloga " , a zatim kliknemo na dugme " Povrat proknjizenih " ili tipkama ALT + K .

Slika 7.4

7.2.3. Direktni ulaz u skladište VP iz proizvodnje

Forma se koristi za unos, ažuriranje, pregled i pretraživanje podataka o neazuriranim ulazima robe u robno pospovanje.

Slika 7.5


7.2.3.1. Polja za unos podataka za ulaza naloga su :

1. Broj naloga - programski se generiše
2. Datum – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
3. Dobavljac – se unosi izborom dobavljca sa padajuce liste 
4. Broj fakture – unosi se rucno
5. Datum fakture – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
6. Iznos fakture – se unosi rucno
7. Zavisni troskovi – se unosi rucno
8. UCD broj– se unosi rucno
9. UCD datum – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
10. Skladiste – se unosi izborom skladista sa padajuce liste 
10. Konto – se unosi izborom konta sa padajuce liste

Kod unosa podataka za nalog prvo se klikne mišem na "Novi" ili tipkama ALT+N (F3), kursor se pozicionira nadatum koju treba unijeti , a zatim sa padajuce liste "Dobavljac", te "Datum" i tako redom: "Broj fakture", "Datum fakture", "Iznos fakture", "Zavisni troskovi", "UCD broj", "UCD datum", "Skladiste" i "Konto". Posto se unesu svi podaci trebaju se zapamtiti podaci klikom miša "Upisi" ili tipkama ALT+U (F6). Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi" ili tipkama ALT+R. Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+N (F7). U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

7.2.3.2 Polja za unos podataka za stvake naloga su :

1. Redni broj stavke - programski se generiše 
2. Šifra robe – se unosi izborom šifre robe sa padajuce liste ili klikom miša na dugme. 
3. Sastavnica – unosi se sastavnica sa padajućeg menija 
4. Kolicina – unosi se rucno kolicina.
5. Fakturna cijena - unosi se rucno
6. Procenat rabata - unosi se rucno
7. Iznos rabata - se racuna ako je unesen procenat rabata ili se unosi. 
8. Jedinicna cijena - unosi se rucno
9. Zavisni troškovi - se racunaju automatski
10. Nabavna cijena - se automatski dodijeljuje iz ulaza robe
11. Marza - unosi se rucno. 
12. Porez - se automatski dodijeljuje na osnovu sifre robe
13 . Veleprodajna cijena - unosi se rucno 
14 . Vrsta dokumenta- se unosi izborom šifre vrste dokumenta sa padajuce liste ili klikom miša na dugme. 
15 . Broj dokumenta- unosi se rucno
16. Sifra skladista - se unosi izborom šifre vrste dokumenta sa padajuce liste ili klikom miša na dugme.

Kod unosa podataka za stavke nalga prvo se klikne mišem na "Nova stavka" ili tipkaINSERT, kursor se pozicionira na "Šifra robe" koju treba obavezno unijeti do 8 karaktera, a zatim “Sastavnica” , "Fakturna cijena", "Procenat rabata" , "Iznos rabata" program racuna, "Jedinicna cijena" , "Zavisni troškovi", program racuna, "Nabavna cijena", "Marza ", "Porez" , "Veleprodajna cijena", "Vrsta dokumenta", "Marza " i " Sifra skladista". Kod unosa podataka na stavkama naloga obavezni su za unos "Šifra robe", "Cijena" , Kolicina", "Broj dokumenta" i "Konto". Posto se unesu svi podaci automatski se zapamtite podaci klikom miša "UpisiStavke" ili ALT+A(F9) ili tipkama ENTER na stavku "Opis". Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "IspraviStavke" ili tipkama ALT+T (F8).Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+I(F10) U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

7.2.3.3. Knjizenje naloga

Komandno dugme "Knjiženje naloga" je namjenjeno da se željeni nalog ažurira. Klikom na dugme "Knjiženje naloga" pojavi se meni za azuriranje naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme "Neproknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Broj naloga", a zatim kliknemo na dugme "Knjizi" ili tipkama ALT+K. Prilikom knjiženja treba da se zadrže odabrane opcije, posebno treba obraditi pažanju da je uključeno „Uradi proizvodnju”.

Slika 7.6

7.2.3.4. Pregled proknjizenih ulaza naloga

Slika 7.7

Forma se koristi za pregled i pretraživanje podataka o azuriranim nalozima.

Prilikom knjiženja Direktnog ulaza u proizvodnju, uradi se proizvodnja i nalog ulaza materijala za proizvodnju i dalje se knjizi nalog isto kao u materijalnom poslovanju.

7.2.3.5. Povrat proknjizenih ulaza naloga

Komandno dugme "Povrat proknjizenog naloga" je namjenjeno da se željeni nalog povrati u neazurirane naloge. Klikom na dugme "Povrat proknjizenog naloga" pojavi se meni za povrat azuriranog naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme Proknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg

menija "Broj naloga", a zatim kliknemo na dugme "Povrat proknjizenog naloga " ili tipkamaALT+K.

Povrat azuriranog naloga se moze vrsiti i sa padajuceg menija "Povrat azuriranog naloga", a postupak je isti kao predhodni.

Slika 7.7

 

 
Često postavljena pitanja
Uputstvo ABPLUS
Korisni linkovi
On line podrska
Promjene na programu
Reference
Distributeri
Fiskalni uredjaji
Kursevi knjigovodstva
 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izradio Elektronski KUF - KIF ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izdao novu Verzija ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 
Live Update AB PLUS 10.0 za korisnike/članove AB SOFT-a.
 
Planirani kursevi knjigovodstva:
- Osnovni: 26.10.2020.godine
- Napredni: 24.01.2020.godine
 
 
AB SOFT je ovlašteni distributer BitDefendera za BiH

 
AB SOFT je ovlašteni distributer McAfee za BiH
 
.KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!!!
 

Kontakt

 • AB SOFT d.o.o. Sarajevo
  Radnička 70 C, Grbavica
  71000, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  + 387 33 810 970
  + 387 61 245 473

  absoft@absoft.ba

 • RADNO VRIJEME:

  Pon-Pet  09:00-17:00 h
  Subota 09:00-14:00 h

  PDV: 201494260000

  Transakcijski račun 1:
  1020440000047143
  Union Banka DD Sarajevo
  Transakcijski račun 2:
  3386902239390518
  UniCredit Banka DD

 • Transakcijski račun 3:
  1941019539800134
  ProCreditBank

ABSoft Sarajevo - Sva prava zadržana © 2010 -2018