26. Nov 2022     
Početna    |   Zastupništva   |    Download    |    Cjenovnik    |     Fiskalizacija u BiH    |    Kontakt
  AB Soft Sarajevo,Knjigovodstveni programi, Knjigovodstvene usluge, Informacioni sistemi, Finansijsko knjigovodstvo, Poslovni softver, Programi free download, ABSOFT Sarajevo, knjigovodstvo, racunovodstvo, Racunovodstveni programi, Banda Ševko, Knjigovodstveni program, program za knjigovodstvo, informacioni sistem, informacioni sistemi, robno poslovanje, knjigovodstvo demo, PDV, informatika, web design , plate, fiskalizacija, fiskalna kasa, Finansije, Financije, Materijalno poslovanje, PC Kasa, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, osnovna sredstva, virmani, blagajna, projektovanje, programiranje, kif, kuf, softver za knjigovodstvo

Elektronski KUF – Knjiga Ulaznih Faktura


Ovo je pomocna knjiga za pracenje ulaznih fakrura od Dobavljaca.

Redni broj: redni broj fakture u KUF-u. Automatski se kreira zavisno od unosa faktura.

Datum prijema: upišite datum kada ste primili fakturu.

Elektronski PDV – Knjiga ulaznih naloga (Unos)

Forma se koristi za unos, ažuriranje, pregled i pretraživanje podataka o neazuriranim ulazima naloga u KUF.

Slika 8.1


Polja za unos podataka za ulaza naloga su :

1. Broj KUF naloga - programski se generiše
2. Vrsta naloga 
– se unosi izborom sa padajuce liste 
3. Dobavljac 
– se unosi izborom dobavljca sa padajuce liste 
4. Konto nabavke 
– se unosi izborom sa padajuce liste
5. SH
 - se unosi izborom sa padajuce liste (Šema kontiranja za automatsko kontranje u finansije)

6. VD - se unosi izborom sa padajuce liste (Vrsta dokumenta je bitno, ako je parametarOsatlo “1” tada se automatski PDV razbacuje na neodbitni)
7. Broj rac
 – se unosi rucno (broj fakture dobavljača)
8. Datum 
– se unosi izborom datuma sa padajuce liste (ovdje treba paziti da to bude datum KUF-a, u toku mjeseca kojeg se obračunava PDV, a ako se ne slažu isto unesemo u napomenu)
9. Napomena 
– se unosi rucno (nesto sto će nama davati detaljnije informacije, a ujedno se prenosi u finansije kao opis knjizenja)
10. Iznos rn.bez poreza
 – se unosi ručno i isti će razbaciti zavisno od Partnera koji mora biti u PDV I od VD (Vrsta dokumenta) ako je Ostalo “1” tada će se PDV razbaciti na neodbitni
11 . Iznos rn. sa porezom
 – se unosi automatski zavisno da li je Partner (Dobavljač) u PDV ili nije, naravno da firma mora biti u PDV. 
12. Iznos paušalne naknade
 – se unosi ručno

13. Marža – se unosi ručno I služi ako želimo da knjižimo u finansije kalkulaciju po šemi

14. Ukupno porez – se unosi automatski, može I ručno

15. Porez može se odbiti – se unosi automatski, može I ručno

16. Porez nemože se odbiti – se unosi automatski, može I ručno.

Kod unosa podataka za nalog prvo se klikne mišem na "Novi" ili tipkama ALT+N (F3) , kursor se pozicionira Vrstu koju treba unijeti , a zatim sa padajuce liste "Dobavljac", te "Konto nabavke" i tako redom: "Šema knjiženja", "Vrsta dokumenta", "Redni broj" se automatski generira, "Broj računa", "Napomena", " Iznos rn.bez poreza ", " Iznos paušalne naknade ", " Marža ", "Ukupno porez ", " Porez može se odbiti " i " Porez nemože se odbiti“ . Posto se unesu svi podaci trebaju se zapamtiti podaci klikom miša "Upisi" ili tipkama ALT+ U (F6) . Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi" ili tipkama ALT+R (F4) . Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj", tipkamaALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+B (F7) . U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl. i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O (F2).

8.2.1.2. Knjizenje naloga Elektronskog KUF-a

Komandno dugme "Ažuriranje KUF" je namjenjeno da se željeni nalog ažurira. Klikom na dugme "Ažuriranje KUF" pojavi se meni za azuriranje naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme "Neproknjizeni nalozi KUF-a" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Vrsta KUF-a" i „Broj KUF-a” a zatim kliknemo na dugme "Knjizi" ili tipkama ALT+K. Prilikom knjiženja treba da se zadrže odabrane opcije, posebno treba obraditi pažanju da li je uključeno „Knjiži u Finansije”, naravno možemo i da knjižimo za period od datuma do datuma.

 

Slika 8.2

Pregled proknjizenih ulaza naloga

Forma se koristi za pregled i pretraživanje podataka o azuriranim nalozima.

Slika 8.3

Povrat proknjizenih ulaza naloga

Komandno dugme "Povrat Azur.KUF" je namjenjeno da se željeni nalog povrati u neazurirane naloge. Klikom na dugme " Povrat Azur.KUF " pojavi se meni za povrat azuriranog naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme „Proknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Vrsta KUF-a" i „Broj KUF-a” a zatim kliknemo na dugme, a " Povrat Azur.KUF " ili tipkama ALT+K.

 

Slika 8.4

Kako podnijeti prijavu?

Nakon što ste završili unošenje KUF-a i KIF-a za citav mjesec, obaveza je da isti podnesete najkasnije 20-tog u sljedecem mjesecu na portal UIO e-Porezi. Kreiranje .csv datoteke je jednostavno, kako slijedi:

-------------------------------------------------------------------
1.Ukucajte mjesec za koji radite E-PDV (Od - Do mjes.)
2.Izaberite Knjigu (E-PDV se radi u dva dijela KUF i KIF)
3. Cekirajte Elektronska predaja KUF-a
4. Klik na Izvjestaj. Zatvorite izvjestaj.
5. CSV file se formira na lokalnom racunaru c:\finp

 

 
Često postavljena pitanja
Uputstvo ABPLUS
Korisni linkovi
On line podrska
Promjene na programu
Reference
Distributeri
Fiskalni uredjaji
Kursevi knjigovodstva
 

N O V O !!!:

FISKALNI UREDJAJI crtificirani po novom zakonu o Fiskslizsciji u FBiH

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izradio Elektronski KUF - KIF ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izdao novu Verzija ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 
Live Update AB PLUS 10.0 za korisnike/članove AB SOFT-a.
 
Planirani kursevi knjigovodstva:
- Osnovni: 26.10.2020.godine
- Napredni: 24.01.2020.godine
 
 
AB SOFT je ovlašteni distributer BitDefendera za BiH

 
AB SOFT je ovlašteni distributer McAfee za BiH
 
.KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!!!
 

Kontakt

 • AB SOFT d.o.o. Sarajevo
  Radnička 70 C, Grbavica
  71000, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  + 387 33 810 970
  + 387 61 245 473

  absoft@absoft.ba

 • RADNO VRIJEME:

  Pon-Pet  09:00-17:00 h
  Subota 09:00-14:00 h

  PDV: 201494260000

  Transakcijski račun 1:
  1020440000047143
  Union Banka DD Sarajevo
  Transakcijski račun 2:
  3386902239390518
  UniCredit Banka DD

 • Transakcijski račun 3:
  1322602022497458
  NLB Banka d.d. Sarajevo

ABSoft Sarajevo - Sva prava zadržana © 2010 -2018