29. Nov 2023     
Početna    |   Zastupništva   |    Download    |    Cjenovnik    |     Fiskalizacija u BiH    |    Kontakt
  AB Soft Sarajevo,Knjigovodstveni programi, Knjigovodstvene usluge, Informacioni sistemi, Finansijsko knjigovodstvo, Poslovni softver, Programi free download, ABSOFT Sarajevo, knjigovodstvo, racunovodstvo, Racunovodstveni programi, Banda Ševko, Knjigovodstveni program, program za knjigovodstvo, informacioni sistem, informacioni sistemi, robno poslovanje, knjigovodstvo demo, PDV, informatika, web design , plate, fiskalizacija, fiskalna kasa, Finansije, Financije, Materijalno poslovanje, PC Kasa, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, osnovna sredstva, virmani, blagajna, projektovanje, programiranje, kif, kuf, softver za knjigovodstvo

POREZ NA DOHODAK

1. Ko je obveznik poreza na dohodak u Federaciji BiH?
-Rezident koji ostvaruje dohodak u Federaciji BiH i izvan Federacije BiH


a) Fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji Federacije BiH,
b) Fizičke lice koje na teritoriji Federacije BiH neprekidno ili u prekidima boravi 183 ili više dana u bilo kojem poreznom periodu,
c) Fizičko lice koje ima prebivalište u Federaciji BiH, a po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti izvan područja Federacije BiH ostvaruje prihode iz federalnog budžeta i/ili budžeta BiH.
- Nerezident koji ostvaruje prihod u Federaciji BiH
a) Fizičko lice koje na teritoriji Federacije BiH boravi manje od 183 dana.
- Nasljednik
Nasljednik za sve porezne obaveze koje proističu iz dohotka do vrijednosti nasljedne imovine.Dohodak ostavioca utvrđuje se na osnovu prijave podnesene od nasljednika ili na osnovu procjene Porezne uprave Feedracije BiH.

2. Za koji porezni period se utvrđuje i plaća i porez na dohodak?

Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu.
U slučaju da rezident u kalendarskoj godini postane nerezident ili obratno, ili ako se prema odredbama Zakona postaje ili prestaje rezidentno svojstvo poreznog obveznika, tada ovaj period može biti i kraći od kalendarske godine (zaokružen na pune mjesece).

3. Predmet oporezivanja
Predmet oporezivanja je dohodak ostvaren od :
- Nesamostalne djelatnosti,
- Samostalne djelatnosti,
- Imovine i imovinskih prava,
- Ulaganja kapitala,
- Učešće u nagradnim igrama i igrama na sreću.

4. Koji porezni obveznici ne podliježu oporezivanju?
- Fizička lica koja imaju prebivalište u Federaciji BiH ne podlikežu oporezivanju plaće i drugih naknada koje ostvare od svoje države ili međunarodnih organizacija na konzularnu, diplomatsku i drugu aktivnost i to :
a) šefovi stranih diplomatskih misija,
b) osoblje stranih diplomatskih misija i članovi njihovoh domaćinstava, stručnjaci programa za tehničku pomoć OUN-a, profesionalni konzuli, posluga u stranim diplomatskim konzularnim predstavništvima.
c) uslov da ne podliježu oporezivanju je da nisu državljani Bosne i Hercegovine.
d) oporezivanju ne podliježe ni rezident Federacije BiH koji se nalazi u radnom odnosu sa Uredom visokog predstavnika.

5. Koji se prihodi oporezuju po osnovu nesamostalne djelatnosti?
Nesamostalna djelatnost je djelatnost koju zaposlenik obavlja po uputama i nalogu poslodavca, na osnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa.
Prihodi koji se oporezuju po osnovu nesamostalne djelatnosti su :
a) Bruto plaća koju zaposlenik isplaćuje poslodavcu po osnovu ugovora o radu odnosno radnog odnosa ili daje u stvarima, koristima i prouuslugama,
b) Prihodi za rad i sva ostala primanja zaposlenika bez obzira pod kojim nazivom i u kom obliku su isplaćena
c) Preuzimanje i izmirivanje porezne obaveze zaposlenika od strane poslodavca
d) Regres, topli obrok, otpremina zbog odlaska u penziju i druga davanja – ako prelaze iznos propisane posebim propisima (uredbe,kolektivni ugovori i dr.)
e) Koristi koje se prime od poslodavca (korištinje vozila i drugih sredstava za lične potrebe, izmirivanje ličnih troškova, primanja u stvarima i uslugama prema tržišnoj vrijednosti i dr.)

6. Koji prihodi ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti?
- Sve naknade, novčane pomoći i/ili nagrade propisane uredbama i kolektivnim ugovorima koje ne prelaze pripisane iznose( dnevnice, troškovi prijevoza, jednokratne pomoći i dr.),
- Koristi koje poslodavac daje zaposleniku u interesu obavljanja djelatnosti (posebna radna odjeća, ljekarski pregled, kontolni, obrazovanje i stručno usavršavanje)

7. Koji su to lični odbici?
Lični odbici iz porezne kartice su :
a) Osnovni lični odbici koeficijent 1- godišnje 3.600,00, mjesečno 300,00 KM
b) Lični odbici za izdržavanje porodice
c) Lični odbitak za uplate premija za životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno i dobrovoljno penzijsko osiguranje do visine 0,7 osnovnog ličnog odbitka
d) Lični odbitak za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga
e) Kamate za stambeni kredit.
Lični odbici pod tačkom 3. 4. i 5. se priznaju po podnesenoj godišnjoj prijavi.

8. Dali je fizičko lice – rezident zaposleno u diplomatskom, konzularnom predstavništvu druge države dužno obračunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak?
Akontacija poreza na dohodak za zaposlene koji nisu dostavili poreznu karticu poslodavcu utvrđuje se bez prava na lične odbitke.
Fizičko lice – rezident zaposlen u diplomatskom, konzularnom predstavništvu druge države ili u međunarodnoj organizaciji koje ima diplomatski imunitet i koje dohodak ostvaruje direktno iz inostranstva dužan je sam obračunati akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti i uplatiti u roku od pet dana od dana kada je primio dohodak.

9. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom koje su obaveze i odgovornosti zaposlenika a koje poslodavca?
a) Zaposlenik je obavezan :
- Otvoriti račun kod komercijalne banke
- Podnijeti godišnju poreznu prijavu, ako ostvaruje prihode po osnovu više izvora
- Obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, ako to za njega ne čini poslodavac
- Odgovoran je za tačnost datih podataka u zahtjevu za izdavanje porezne kartice.
b) Poslodavac, isplatilac prihoda je obavezan :
- Izvršiti preračun plaće iz neto iznosa u bruto iznos primjenom koeficijenta 1,52555
(neto plaća x 1,52555)
- Pravilno obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak
- Voditi evidencije o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama po osnovu radnog odnosa za svakog zaposlenika posebno na propisanom obrascu OLP-1021
Obračunski list plaća.
- Nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH dostavi specifikaciju uz isplatu
plaća zaposlenika (Obrazac – 2001 i/ili Obrazac – 2001-a)
- Dostavi godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima
Obrazac GIP – 1022, Poreznoj upravi Federacije BiH i zaposelniku.

10. Ko je dužan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak/ko nije dužan podnijeti prijavu/ ko može podnijeti godišnju prijavu?
a) Ko je dužan podnijeti godišnju prijavu?
- Fizičko lice koje osim prihoda od nesamostalne djelatnosti ostvaruje prihode iz drugih izvora
- Fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva
- Fizičko lice od kojeg Porezna uprava Federacije BiH zahjeva naknadno plaćanje poreza.
b) Ko nije dužan podnijeti godišnju prijavu ?
- Fizičko lice koje je ostvarilo dohodak od nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca
c) Ko može podnijeti godišnju prijavu ?
Fizičko lice koje posjeduje ispravnu dokumentaciju o :
- Plaćenoj premiji životnog osiguranja
- Uplaćenom dobrovoljnom zdravstvenom i dobrovoljnom penzijskom osiguranju
- Troškovi liječenja i
- Plaćenim kamatama na stambeni kredit.

11. Koje je mjesto plaćanja na dohodak?


Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti plaća se :
- prema mjestu prebivališta poreznog obveznika – rezidenta
prema sjedištu poslodavca – isplatioca – nerezidenta.

 

 

 
Često postavljena pitanja
Uputstvo ABPLUS
Korisni linkovi
On line podrska
Promjene na programu
Reference
Distributeri
Fiskalni uredjaji
Kursevi knjigovodstva
 

N O V O !!!:

FISKALNI UREDJAJI crtificirani po novom zakonu o Fiskslizsciji u FBiH

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izradio Elektronski KUF - KIF ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izdao novu Verzija ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 
Live Update AB PLUS 10.0 za korisnike/članove AB SOFT-a.
 
Planirani kursevi knjigovodstva:
- Osnovni: 26.10.2020.godine
- Napredni: 24.01.2020.godine
 
 
AB SOFT je ovlašteni distributer BitDefendera za BiH

 
AB SOFT je ovlašteni distributer McAfee za BiH
 
.KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!!!
 

Kontakt

 • AB SOFT d.o.o. Sarajevo
  Radnička 70 C, Grbavica
  71000, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  + 387 33 810 970
  + 387 61 245 473

  absoft@absoft.ba

 • RADNO VRIJEME:

  Pon-Pet  09:00-17:00 h
  Subota 09:00-14:00 h

  PDV: 201494260000

  Transakcijski račun 1:
  1020440000047143
  Union Banka DD Sarajevo
  Transakcijski račun 2:
  3386902239390518
  UniCredit Banka DD

 • Transakcijski račun 3:
  1322602022497458
  NLB Banka d.d. Sarajevo

ABSoft Sarajevo - Sva prava zadržana © 2010 -2018